รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00177
ผู้แจ้ง : pimol
E-mail :
วันที่ : 2018-10-11
เวลา : 15:04:03
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ช่วยปะคิ้วขอบผนังห้อง 305 ริมห้องน้ำ และช่วยติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปลั๊กต่อสายLAN อีก1จุดด้วย
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-12
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ