รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00179
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2018-10-16
เวลา : 13:40:34
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-220-796
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เครื่องแจ้ง error blue screen of death
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-10-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : มีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ path windowsบางตัว แก้ปัญหาโดยติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ