รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00018
ผู้แจ้ง : subpalux
E-mail :
วันที่ : 2018-05-08
เวลา : 10:50:42
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : แจ้งเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าในห้องประชุมกลุ่มย่อย 4/3 และบริเวณเครื่องสืบค้น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สวิทช์เปิด-ปิด จำนวน 5ตัว
จำนวน : 3
รายละเอียด : ได้ทำการตรวรจเช็คสวิทช์ไฟพบว่าสวิทช์ชำรุดจำนวน 3 จุดบางจุดชำรุด1ตัวและ2ตัวและได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนสวิทช์ไฟให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ