รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00180
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail :
วันที่ : 2018-10-17
เวลา : 08:17:46
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ไฟฟ้าบริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 2 ยืม-คืน ราวใน ปลั๊กหมายเลข 3 สวิชแข็ง ไฟไม่ติดทั้งแถว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-17
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-10-17
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ