รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00194
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2018-10-30
เวลา : 11:04:28
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟโถงโค้งบันได ไม่ติด 2 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-10-31
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-10-31
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟLed จำนวน2หลอด 14W
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและทำการแก้ไขเปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ