รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00020
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail :
วันที่ : 2018-05-08
เวลา : 14:23:16
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 6
ลักษณะการชำรุด : ขอให้ติดปลั๊กไฟเพิ่มที่โต๊ะอ่านเดี่ยวที่ขนไปจากชั้น 2 จำนวน 10 ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-10
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ