รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00204
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail :
วันที่ : 2018-11-02
เวลา : 09:24:04
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : สายไฟที่รื้อออก บริเวณหน้าห้องพักคุณเปี่ยมสุข ต้องการให้มาจัดเก็บให้เรียบร้อย เพราะมีกระแสไฟ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ