รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00205
ผู้แจ้ง : surapongp
E-mail :
วันที่ : 2018-11-02
เวลา : 10:07:08
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : โทรศัพท์ ห้อง 305 ไม่ได้ใช้แล้ว..หัวหน้าฝ่ายบริการต้องการยกเลิก เพราะห้องนี้จะใช้เป็นห้องประชุมสำหรับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ