รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00210
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-11-05
เวลา : 14:10:40
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : วาล์วน้ำประปารั่วบริเวณข้างหลังตึก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนวาล์ว 2" ใหม่ 1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนวาล์ว2"น้ำ ประปาใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ