รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00211
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-11-05
เวลา : 14:17:50
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เก้าอี้นั่งอ่านชั้น/1ที่พักแขนหัก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวจม M5=10ตัว
จำนวน : 5
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คเก้าอี้ที่พักแขนหัก 5 ตัวและดำเนินการแก้ไข้เปลี่ยนน๊อตยึดที่พักแขนน๊อตหัวจม M5จำนวน10ตัวให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ