รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00216
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2018-11-08
เวลา : 13:10:28
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-001-094
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : คอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการนิสิต ขึ้น Blue screen ไม่สามารถใช้งานได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -ไม่สมารถแก้ปัญหาอาการนี้ได้ -จึงดำเนินการติดตั้ง Windows 7 ให้ใหม่
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ