รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00219
ผู้แจ้ง : uangfa
E-mail :
วันที่ : 2018-11-13
เวลา : 10:34:23
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : รถเข็นหนังสือ ประจำชั้น 4 มีเสียงดังมาก ตอนนี้จอดอยู่ที่ด้านหลัง ชั้น4
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรจเช็คและดำเนินการหยอดน้ำมันให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ