รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00022
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-05-09
เวลา : 10:41:33
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เก้าอี้บริเวณโถงโถงชั้น1 ที่เท้าแขนชำรุดน๊อตขาด 3 ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-09
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนน๊อตหัวหกเหลี่ยมM6จำนวน 6 ตัว
จำนวน : 3
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คเก้าอี้นั่งอ่านชั้น/1โถงด้านนอกพบว่าที่ท้าวแขนน๊อตขาดจำนวน3ตัวและได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนน๊อตหัวหกเหลี่ยมM6จำนวน6ตัวเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ