รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00222
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail :
วันที่ : 2018-11-14
เวลา : 11:42:35
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศตัวใหญ่มีเสียงดังผิดปกติ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายพานขับมอเตอร์เบอร์ B41
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คแอร์ชั้น/5 AHU ตัวเล็กมีเสียงดังผิดปกติและได้เปิดดูพบว่าสายพานแตกและได้ดำเนินการเปลี่ยนสานพานขับมอเตอร์B41จำนวน1เส้น
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ