รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00224
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2018-11-19
เวลา : 10:45:35
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : สวิทช์ไฟเปิดปิดบริเวณชั้นหนังสือนิยายชุด เปิดไม่ติด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สวิทช์เปิด-ปิด จำนวน 3 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตวรจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิดที่ชั้น/4ให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ