รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00228
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail :
วันที่ : 2018-11-20
เวลา : 13:11:59
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : อยากขอให้ตรวจสอบเครื่องกดน้ำดื่มแต่ละชั้นว่า น้ำไหลแรงไหม ผู้ใช้ร้องเรียนว่า น้ำไหลช้า
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ