รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00232
ผู้แจ้ง : wannaporn
E-mail :
วันที่ : 2018-11-21
เวลา : 11:19:27
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนสายฉีดชำระในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 3 / สายเก่าน้ำรั่ว+มีคราบสกปรกที่ล้างไม่ออก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 1เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสายฉีดชำระ1เส้นในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น/3เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ