รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00235
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail :
วันที่ : 2018-11-23
เวลา : 14:56:56
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ขอติดกุญแจตู้เพื่อเก็บใบเสร็จรับเงินบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 / มีกุญแจเก่าอยู่แล้วแต่ ไม่มีลูกค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-23
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ