รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00236
ผู้แจ้ง : isaya
E-mail :
วันที่ : 2018-11-26
เวลา : 08:26:59
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : SW-1322
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : สวิทซ์ไฟห้องน้ำปิดไม่ได้ค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ