รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00237
ผู้แจ้ง : thasanee
E-mail :
วันที่ : 2018-11-27
เวลา : 16:36:17
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : ไม่มีเลข
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เช็คเครื่องเหลาดินสอ 2 เครื่อง ที่ห้องสำนักงาน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค เครื่องกบเหลาดินสอไฟฟ้า จำนวน 2เครื่อง เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ