รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00024
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2018-05-09
เวลา : 12:01:26
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : บริเวณชั้นหนังสือนิยาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-09
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดพร้อมสตาร์เตอร์1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดและสตาร์เตอร์1ตัวให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ