รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00241
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2018-11-30
เวลา : 14:25:37
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ประตูห้องน้ำชายชั้น 2 ห้องแรกปิดไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คห้องน้ำชายและดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ