รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00242
ผู้แจ้ง : kanyada
E-mail :
วันที่ : 2018-12-02
เวลา : 18:02:30
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ : 17
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : มีน้ำแอร์หยด เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ ตัวที่17 หลังโต๊ะบริการ IPAD
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ