รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00243
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-12-03
เวลา : 09:59:02
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ที่เท้าแขนเก้าอี้ชั้น 1 ชำรุด 2 ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวเหลี่ยม M5=4ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนน๊อตให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ