รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00246
ผู้แจ้ง : anong
E-mail :
วันที่ : 2018-12-04
เวลา : 12:02:20
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ไม่ติด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-06
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟLed จำนวน 2 หลอด 14W
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น/3ให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ