รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00247
ผู้แจ้ง : anong
E-mail :
วันที่ : 2018-12-04
เวลา : 12:05:33
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : สวิทช์ไฟชำรุด บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-06
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สวิทช์เปิด-ปิด จำนวน 4 ตัว พร้อมฝาครอบสวิทช์
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คสวิทช์ไฟเปิด-ปิดชั้น/3พบว่าสวิทช์หมดสภาพ และได้ดำเนินการเปลี่ยนสวิทช์ให้ใหม่เรียยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ