รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00248
ผู้แจ้ง : piyarak
E-mail :
วันที่ : 2018-12-07
เวลา : 09:02:54
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : TB-1403
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำหณิงห้องแรกกดน้ำชักโครกไม่ๆๆๆไหลๆๆๆๆๆๆ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ