รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00249
ผู้แจ้ง : anong
E-mail :
วันที่ : 2018-12-07
เวลา : 10:14:36
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟกระพริบตรงบันไดระหว่างทางเดินชั้น 2 และ ชั้น 3ค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟกลม 32 W จำนวน 2 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟกลม 32Wให้เรียบร้อย 2 หลอด
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ