รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00025
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail :
วันที่ : 2018-05-09
เวลา : 13:48:42
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟกระพริบ 3 หลอดบริเวณหลังเคาน์เตอร์บริการ และโซนหนังสือหมวดภาษาอังกฤษ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-09
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนหลอดไฟ3หลอดพร้อมสตาร์เตอร์2ตัว
จำนวน : 3
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คเปลี่ยนหลอดไฟ 3 จุด 3 หลอดพร้อมเปลี่ยนสตาร์เตอร์2ตัวให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ