รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00250
ผู้แจ้ง : pariwats
E-mail :
วันที่ : 2018-12-07
เวลา : 10:16:09
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : แจ้งหลอดไฟในห้องซ่่อมเสีย 2 หลอดครับ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ