รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00254
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2018-12-07
เวลา : 16:30:39
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เก้าอี้นั่งอ่านชั้น1ห้องโถง ที่พักแขนชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-12-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-12-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวเหลี่ยม M5=4ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตวรจเช็คเและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนน๊อตให้เรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ