รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00027
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-05-09
เวลา : 15:44:55
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ติ้งตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 และนำบอร์ดเดิมออก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-10
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-10
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการติดตั้งบร์อดให้เรียบร้อย บริเวณหน้าลิฟต์
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ