รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00276
ผู้แจ้ง : aumporn
E-mail :
วันที่ : 2019-01-08
เวลา : 10:01:08
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำหญิง ฝ่ายบริหารจัดการฯ W7 1. อ่างล้างหน้า ท่อตัก น้ำไม่ค่อยลง 2. ที่กดชักโครกห้อง W7/1 น้ำหยดตลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-01-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-01-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ