รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00029
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-05-11
เวลา : 13:16:43
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟสปอร์ตไลท์บริเวณซุ้มประตูฝั่งริมคลองไฟไม่ติด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟสปรอทไลท์จำนวน1หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค ไฟสปรอทไลท์บริเวณซุ้มประตูด้านริมคลอง พบว่าหลอดสปรอทไลท์ขาดและได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟสปรอทไลท์ให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ