รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00290
ผู้แจ้ง : siwapornc
E-mail :
วันที่ : 2019-01-23
เวลา : 09:02:08
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ก๊อปกน้ำอ่างล้างหน้าชั้น 3 ไหลไม่หยุด แต่ปิดวาล์วน้ำด้านล่างไว้ก่อนชั่วคราว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-01-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-01-23
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ