รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00291
ผู้แจ้ง : piyarak
E-mail :
วันที่ : 2019-01-28
เวลา : 09:16:26
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : ประตูห้องน้ำชาย
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : โช๊คประตูห้องน้ำชาย
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-01-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-01-29
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ