รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00292
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2019-01-30
เวลา : 09:16:52
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปริ๊นท์งานพิมพ์สัน สั่งพิพ์แล้วข้อความไม่ชัด ตัวอักษรขาด ขอเปลี่ยนผ้าหมึกใหม่
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-01-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-01-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ตลับผ้าหมึก epson LQ2090
จำนวน : 1
รายละเอียด : ดำเนินการเปลี่ยนผ้าหมึกให้ใหม่ พร้อมทดสอบพิมพ์
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ