รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00293
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2019-01-30
เวลา : 19:40:02
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 420000015677
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Windows lincense expired
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-01-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-01-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ actived key lincese ของสำนักคอมฯ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ