รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00294
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail :
วันที่ : 2019-02-04
เวลา : 08:51:19
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : สวิตท์ไฟบริเวณหนังสือภาษาไทยหมวด DS กดยาก บางครั้งกดปิดไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สวิทช์เปิด-ปิด จำนวน 2 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิดให้ใหม่ 2ตัว เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ