รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00297
ผู้แจ้ง : aumporn
E-mail :
วันที่ : 2019-02-05
เวลา : 09:11:12
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : หัวฉีดสายชำระ ห้องน้ำหญิงฝายบริหารจัดการ ห้องW7/1 น้ำไม่หยุด จึงปิดวาลว์ไว้ก่อน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-06
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ