รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00030
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-05-11
เวลา : 14:58:35
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำสำหรับล้างห้องน้ำหญิง ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-12
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและทำการแก้ไขถอดก๊อกออกมาพันเกลียวใหม่และใส่กลับที่เดิมใช้งานตามปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ