รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00302
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail :
วันที่ : 2019-02-07
เวลา : 13:32:46
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : ก๊อกอ่างล้างมือ
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 หยด ปิดไม่อยู่
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ