รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00303
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail :
วันที่ : 2019-02-07
เวลา : 13:35:01
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : ที่่กดชักโครก
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ที่กดชักโครก ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ งานบริการ ชั้น 2 หลุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ