รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00304
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail :
วันที่ : 2019-02-11
เวลา : 07:53:50
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 1 ก๊อกหัก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ก๊อกปิด-เปิดน้ำ 1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ