รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00306
ผู้แจ้ง : hatairat
E-mail :
วันที่ : 2019-02-12
เวลา : 09:29:55
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : แอร์ตัวใหญ่ชั้น 5 เปิดแล้วไม่มีความเย็น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและพบว่าเบรคเกอร์ทิพ คอมไม่ทำงานและดำเนินการเปิดเบรคเกอร์เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ