รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00312
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2019-02-20
เวลา : 11:41:30
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ประตูเข้าห้องเคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ปิดไม่สนิท
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : โช้คสวิงประตู 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค และดำเนินการเปลี่ยนโช้คสวิงประตู ให้เสร็จเรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ