รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00315
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2019-02-25
เวลา : 13:58:50
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ท่อน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายแตก ชำรุดทำให้มีน้ำไหลออกมา
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-25
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-25
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนสะดืออ่างล้างมือใหม่ 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสะดืออ่างล้างมือให้ใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ