รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00316
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2019-02-25
เวลา : 14:41:46
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ลำโพงเครื่องขยายเสียงตามสายภายในอาคารพื้นที่ชั้น2 มีเสียงแตก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-25
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-25
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนลำโพง 1 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ