รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00032
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-05-15
เวลา : 11:03:09
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟกระพริบ 3 หลอด บริเวณพื้นที่นั่งอ่านหน้าห้อง SALI , ในห้อง SALI และในห้อง Sound lab
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-15
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนหลอดไฟ3หลอดพร้อมสตาร์เตอร์2ตัว
จำนวน : 3
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดไฟในห้องsaliและหน้าห้องsaliและห้องsound lab เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ