รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00322
ผู้แจ้ง : thasanee
E-mail :
วันที่ : 2019-03-03
เวลา : 15:35:24
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : โทรศัพท์/แฟกซ์ เครื่อง 21250 มีสัญญาณเรียกเข้าแต่พอรับสายไม่มีคนโทรเข้า ดังเป็นเสียงเรียกเข้ายาวๆๆๆๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องหรือสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คแล้วพบว่าตัวเครื่องโทรศัพท์ที่พ่วงกับเครื่องแฟกช์วางไม่สนิทจึงทำให้มีเสียดังขึ้น
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ